Potřebujete anděla, čerta a Mikuláše pro své děti?

Potřebujete anděla, čerta a Mikuláše pro své děti?

Ještě před nedávnem děti po prázdninách usedly do lavic a už je tu Mikuláš. Ti zlobiví mají obavy, ale stejně jsou zvědaví a nedočkaví co se bude dít, co se chystá.


 


A kdo že to byl svatý Mikuláš? Byl biskupem a v křesťanské víře byl jedním z nejuctívanějších svatých. Proslul svou štědrostí k chudým, ochranou a obranou slabých, kteří byli křivě obviněni. Chránil víru před pohanstvím a mezi lidmi byl velmi oblíbený.


 mikulášská trojice


Oslava jeho svátku připadá na 6. prosince, nicméně s tím spojené rozdávání dobrot dětem se koná již 5. prosince v podvečer. Spolu se svatým Mikulášem chodí do domácností také anděl a čert. Anděl Mikuláši pomáhá s rozdáváním pamlsků, čert má za úkol postrašit zlobivé děti, případně je symbolicky potrestat.


 


Z dnešního pohledu byl svatý Mikuláš vlastně jakýmsi vzorem pro vytvoření postavy Santa Clause, kterého znají děti po celém světě a mají ho spojeného právě s rozdáváním dárků na Vánoce.


 


Aby tento svátek ve Vaší domácnosti proběhl tak, jak si ho představujete a děti měly krásný zážitek, není vždy snadné tuto trojici domluvit, aby Vás navštívili. Děti chtějí zábavu a trochu toho kouzelného, pohádkového strachu, kdy čert zařinčí řetězy, zabrumlá cosi pekelného z plných plic a děti přitom nemohou odtrhnout oči od jeho ocasu nebo kopyta. Anebo jak anděl roztáhne svá sněhobílá křídla a krásně se s hlavou plnou světlých kudrlinek nakloní, usmívá, polohlasem se dětí ptá, zda byly hodné a poví mu básničku nebo zazpívají nějakou písničku. A Mikuláš? Z toho mají všechny děti respekt, je největší, na sobě má nádherný biskupský plášť, dlouhý bílý vous i vlasy, na hlavě biskupskou mitru (kněžskou čepici do špice) a v ruce drží krásnou zlatou berlu.


 dobroty na Mikuláše


Abyste si zajistili jedinečnost tohoto dne, můžete oslovit známé, kteří by si sehnali kostýmy, namalovali se a přišli k Vám s domluvenou sehranou scénkou. Mezitím jim v nestřeženém okamžiku dětí předáte nachystané balíčky pro Vaše děti, podle toho, zda byly hodné, či zlobily. Pro hodné děti do punčochy jablíčka, mandarinky, oříšky, čokoládovou figurku nebo perník, sladká lízátka, barevné bonbony nebo čokoládový zlatý peníz. Zlobivějším dětem by v balíčku neměly chybět brambory nebo uhlí, ale jenom symbolicky, aby věděly.


A pokud si nemáte komu říct, zkuste si sehnat tuto trojici skrze inzerát na internetu. Vždy se najdou studenti, kteří si budou chtít vydělat nějaký ten peníz a zážitek pro Vaše děti připraví. Stačí se domluvit na přesné hodině, místě a částce, kterou hodláte zaplatit. Většinou počítejte od 200Kč do 500Kč. Pokud ale budete mít větší nároky, můžete se obrátit na agentury, které Vám zajistí Mikuláše a třeba i více andělů a čertů, v krásných kostýmech, se sehraným vystoupením pro Vaše děti, a dokonce i mimo den svátku svatého Mikuláše. Buďte, ale připraveni, 30minutový program pro dvě děti stojí od 1300Kč do 8000Kč. Vše závisí na Vašich požadavcích. Mějte ale na paměti, že je třeba se na svátek svatého Mikuláše připravit s předstihem, abyste pak někoho na poslední chvíli nesháněli.