Konkurence na trhu

Konkurence na trhu

Konkurenci neboli hospodářskou soutěž můžeme rozdělit na dokonalou a nedokonalou.

Příklad monopolistické konkurence

Dokonalá konkurence

Jedná se o ideální model, který v reálném světe nemůže nikdy nastat. Všechny subjekty mají stejné podmínky, vstup na trh je volný, působí na něm mnoho malých podniků a vyrábějí stejnorodý neboli homogenní výrobek. Záporem pr     o zákazníka je, že nemá žádný výběr, všichni nabízejí totožný výrobek za stejnou cenu a pro výrobce je vidinou zisku pouze lepší využití zdrojů.

Letecké společnosti jako typický oligopol

Nedokonalá konkurence

V nedokonale konkurenčním prostředí výrobce může ovlivňovat cenu nabízeného výrobku, produkty nejsou stejnorodé a neexistuje volný vstup nových firem na trh. Neexistuje zde dokonalá informovanost prodávajících i kupujících.

 

Protikladem dokonalé konkurence je monopol. V takovém případě v odvětví existuje pouze jedna vedoucí firma, která nabízí veškerou produkci a ovládá trh. Její výrobek je jedinečný a nabízený za vysokou cenu. Vstup ostatní firem do odvětví je obtížný, protože monopoly jsou chráněny ze strany státu. Na trhu nefunguje nabídka a poptávka, dochází k plýtvání zdrojů a monopolní společnosti si diktují příliš vysoké ceny.

 

Oligopol se svým charakterem blíží monopolu. Odvětví ovládá několik větších firem, ale uživí se zde i menší firmy. Produkt, který nabízejí, může být stejnorodý i různorodý. Podmínky nových firem pro vstup je možný po překonání několika bariér.

 

Nejjemnější formou nedokonalé konkurence je monopolistická konkurence. Má v sobě znaky monopolu i dokonalé konkurence. Na trhu zpravidla působí velké množství malých firem, které mohou snadno vstoupit i vystoupit. Firmy nabízení diferencovanou produkci, výrobky jsou ale navzájem nahraditelné, spotřebitel má na výběr a cena produktů je podobná. Z hlediska trhu se jedná o nejlepší model, protože dokonalá konkurence nikdy nemůže nastat.