Konkurence na trhu

Konkurenci neboli hospodářskou soutěž můžeme rozdělit na dokonalou a nedokonalou. Dokonalá konkurence Jedná se o ideální model, který v reálném…